• تور قبرس ترک ویژه نوروز 95
  • زمان: نوروز 95
  • وسیله نقلیه: هواپیمایی معراج و زاگرس
  • قیمت: 1,800 تومان